• 222 999 955
  • info@schmitt-praha.cz
327333_280957471956793_528321253_o

O společnosti Schmitt a Schmitt, s.r.o.

Firma Schmitt a Schmitt, s.r.o. je účetní firma s majoritní kapitálovou účastí vídeňské firmy Schmitt & Schmitt Wirtschaftstreuhandgesellschaft m. b. H. Tato společnost je rovněž zakladatelem účetních, auditorských a poradenských firem v Curychu a v Budapešti.

 

Pražská společnost byla založena v roce 1992 jediným zakladatelem, rakouskou společností Schmitt & Schmitt Wirtschaftstreuhandgesellschaft m. b. H. se sídlem ve Vídni. Česká společnost vedle poradenství pro klienty mateřské firmy zpracovává v současné době účetnictví pro 60 vlastních klientů.

 

Společnost při své práci používá účetní software od společnosti Solitea, a.s. (VARIO), který umožňuje rozšířit klasifikaci účetních operací a účtovat souběžně podle několika účetních osnov. Při zpracování agend fakturace, pokladny a skladu nabízí svým klientům software, který pak používá na vedení účetnictví. Pokud klient již pracuje s vlastním software, je možné převést výstupy z něj do software, který používá společnost. V tomto programu jsou též řešeny zakázky na kompletní externí zpracování mzdových agend.

Pro 12 klientů zajišťujeme audit prostřednictvím auditorů, kteří nejsou zaměstnanci společnosti.

 

V roce 1994 vstoupil do firmy Ing. Jiří Kohout, který převzal čtvrtinový obchodní podíl a zřídil ve společnosti kancelář daňového poradce. V současné době poskytuje daňové poradenství na základě časově neomezené mandátní smlouvy přibližně 200 klientům. Při zpracování daňových přiznání a účetních závěrek jsou používány programy fy DATEV CZ s.r.o. a program daňové kanceláře TAXEDIT od společnosti Luyten CZ, s.r.o.

 

Závazky ke klientům jsou zpravidla upraveny písemnou smlouvou. Smluvně je dána i výše honoráře a je odvozena od povahy úkonu, časové náročnosti a hodnoty předmětné věci.

 

V roce 2004 byla společnost certifikována v systému managementu jakosti pro oblast daňového poradenství, vedení účetnictví, činnost ekonomických a organizačních poradců.

 

Od roku 2014 je společnost Schmitt a Schmitt, s.r.o. evidována v seznamu právnických osob KDP ČR, které prostřednictvím daňových poradců vykonávají daňové poradenství.