• 222 999 955
  • info@schmitt-praha.cz

Poradenství

Poradenství a audit

Založení a registrace nových společností

Služba zahrnuje poradenství o nejvhodnějším způsobu podnikání na základě klientova podnikatelského záměru, založení nové společnosti (možno i formou kompletního zastoupení), registraci nově založené společnosti u příslušných institucí. Založení a registrace nových společností zajišťujeme včetně kompletního právního servisu.

Ekonomické analýzy podniku

Pomocí ekonomické analýzy podniku jsme schopni nezávisle posoudit hospodářskou situaci klienta nebo jím určeného subjektu, případně fyzicky ověřit vybrané údaje vykazované účetnictvím. Součástí hodnotící zprávy může být i doporučení cest, vedoucích ke zlepšení hospodářské situace vyhodnocovaného subjektu.

Příprava žádostí o úvěr, leasing, pojištění

Tato služba zahrnuje činnosti vedoucí k získání úvěru, leasingu nebo uzavření pojistné smlouvy pro klienta. V první fázi začínáme rámcovým vyhodnocením klientova podnikatelského záměru a doporučením vhodného poskytovatele úvěru. Dále potom tabulkovým zpracováním podnikatelského záměru a jiné dokumentace klienta podle požadavků poskytovatele úvěru a zastupováním klienta, příp. účastí při jednáních s poskytovatelem úvěru.

Zastupování před úřady

Zastupování před úřady zabezpečujeme pro klienty nejen při zakládání společnosti a přihlašování zaměstnanců, ale průběžně u všech institucí po celou dobu existence společnosti a naší vzájemné spolupráce.

Reporty pro potřeby vlastníků nebo managerů

Pro potřeby vlastníků nebo managerů jsou zpracovávány reporty podle specifických požadavků klienta, nebo připraveny na základě konzultací a návrhů naší společnosti. Mohou sloužit jako podklady pro pravidelnou konsolidaci, jako podklady pro operativní řízení nebo informování vlastníků společnosti.

Audit 

Nabízíme zajištění zpracování statutárního auditu, auditu konsolidovaných dat nebo due diligence na základě požadavku klienta prostřednictvím spřízněných auditorských společností nebo spoluprací s auditory klientů. 

 

iso_logo