• 222 999 955
  • info@schmitt-praha.cz

Certifikáty

Certifikát ISO 9001:2001

Certifikát ISO 9001:2001 DE

Zertifikat des Systems der Qualitätssteurung ČSN EN ISO 9001:2001

Certifikát ISO 9001:2001 EN

Certificate of Quality Management System ČSN EN ISO 9001:2001

Certifikát ISO 9001:2001 CZ

Certifikát společnosti na zavedený systém managementu jakosti (QMS) odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

Certifikáty KDP ČR

Certifikát KDP ČR - Ing. Jiří Kohout e.č.: 000252

Certifikát KDP ČR o absolvování recertifikace vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje pro Ing. Jiřího Kohouta

iso_logo